2017; Gümrük işlemlerinin basitleştirildiği bir yıl olacak

Gümrük Birliğine ilişkin 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı’nın 28 inci maddesi ve AB üyeliğine yönelik müktesebat uyumu çerçevesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun, AB Gümrük Kodu ve Yönetmeliği ile uyumlaştırılması doğrultusunda hazırlanan Taslak Gümrük Kanunu, ülkemizde gümrük alanında birçok uygulamayı kökten değiştirecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çalıştaya, müsteşar yardımcısı Remzi Akçin, Sezai Uçarmak yanında 5 Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile 5 Daire Başkanı olmak üzere neredeyse tüm üst yönetimi ile katıldı.  UND yönetiminin de tam kadro katıldığı toplantıda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bürokratları, 2017 yılında taşımacı ve ihracatçıları çok mutlu edecek yenilikleri şu şekilde sıraladı;

  • Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün (AEO) uygulanmasındaki en büyük engel olan “Rejim Kodu Sınırlaması” kaldırılacak, AEO statüsünün kullanılabilirliği arttırılacak bu yolla Gümrüklerdeki Tır Kuyrukları bitecek.
  • Taşımacı firmalar, ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük idaresi yerine, istediği herhangi bir gümrük idaresinde TIR Karne/Transit Beyanname işlemi başlatabilecek,
  • Gümrük Kanunu’nun 235/5’inci maddesi kapsamında yaşanan yüksek tutarlı cezaların indirilmesi yönünde mevzuat değişikliği yapılacak ve uygulamada yaşanan sorunlar giderilecek,
  • Ülke genelinde sektörümüze büyük zarar veren farklı ve yüksek tutarlı fazla mesai ücretleri ülke genelinde standart hale getirilecek ve sınır kapılarında yabancıdan alınmayan fakat Türk taşımacılarından alınan fazla mesai ücretleri kaldırılacak,
  • Antrepolardaki teminat uygulamalarında yaşanan sorunlar giderilecek, antrepoculuk faaliyetleri kolaylaştırılacak.

Toplantının değerlendirmesini yapan UND İcra Kurulu Başkanı Fatih ŞENER; Bunlar sektörümüzün en temel talepleridir. Hayata geçtiğinde İhracatımız uçuşa geçecektir. 2017 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek devrim niteliğindeki iyileştirmeler ile iç gümrük idarelerindeki beklemeler sona erecek, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne sahip firmaların taşımaları çok daha fazla kolaylaşacak, Gümrük Kanunu hükümleri kapsamında sektörümüzde oluşan mağduriyetler azalacak ve sektör maliyetleri önemli ölçüde düşecek.

 

Son dönemde Gümrüklerdeki beklemeler sebebiyle İhracatımızda önemli sıkıntılar yaşanmaktaydı. Ancak, bu çalıştay bize gösterdi ki Bakanlığımız çözüm için çalışmalarını başlatmış ve önemli mesafe kaydetmiş durumda. Özellikle AB’ye olan ihracatımız bundan çok olumlu etkilenecektir.

Sayın Bakanımızın Güvenli ama Hızlı Gümrük taahhüdü hayata geçiyor. Bu yenilikler devrim niteliğinde Teslimat gecikmeleri sebebiyle Doğu Avrupa ülkelerine gitmekte olan yatırımlar geri gelecektir. Kalifiye iş gücü ile ülkemizde ihracat odaklı istihdam da artacaktır.  Taşımacı ve İhracatçılarımız dört gözle bu değişiklikleri bekliyor olacak. 2017 Gümrük İşlemlerinin basitleştirildiği ve hızlandırıldığı bir yıl olacaktır.” 2017 yılı içinde hayata geçecek söz konusu iyileşmeler için şimdiden Gümrük ve Ticaret Bakanlığımıza Derneğimiz ve sektörümüz adına teşekkürlerimizi sunarız.” dedi

Bunları da beğenebilirsin