Konteyner Tartımı Yönergesinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 1 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge’de önemli değişikler yapıldı.

1 Temmuz 2016 tarihinden bu yana yürürlükte olan yönergede yapılan değişikliklerden özellikle kantarlara ilişkin hükümlerle, tartımlarda uygulanacak Yöntem-2 hakkının onaylanmış kişi statüsüne sahip firmalara da tanınması dikkat çekti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKTDGM) tarafından 1 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan, gemilere yüklenecek tüm dolu konteynerlerin tartılarak ağırlıklarının tespit ve bildirilmesine yönelik yönergede değişikliğe gidildi. TMKTDGM tarafından 9 Eylül 2016’da yayınlanan yeni yönergede Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD tarafından dile getirilen öneriler de yer aldı.

Uygulamanın yürürlüğe girmesinin öncesinde ve sonrasında özellikle tartımda kullanılacak kantarlarla ilgili konulara dikkat çektiklerini belirten UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur; “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yayınladığı yönerge gereği konteyner tartımı için kullanılacak kantarların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’nde belirtilen yasal gereklilikleri sağlaması ve bu doğrultuda Bakanlık tarafından verilmiş bir muayene kartına sahip olmasının yanında son altı aya ait kalibrasyonunun da yapılmış olması gerekiyordu. Bu doğrultuda UTİKAD olarak mevzuatın yayınlandığı günden bu yana kalibrasyon şartını da karşılayan tartı aletlerinin sayısının başlangıçta yeterli olmayabileceğini ve 6 ayda bir yapılması gereken kalibrasyon zorunluluğunun kantar işletmelerinin tamamı tarafından karşılanamayabileceğini öngördük. Bu durumda ihracatçılar ve lojistikçiler kullanacakları kantarın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sertifikası ve geçerli muayene belgesinin yanı sıra 6 ay geçerli kalibrasyon belgesine sahip olup olmadığını da kontrol etmek zorundaydı. Yönergedeki bu maddenin öngörülerimiz çerçevesinde değiştirildiğini görüyoruz. Yeni düzenlemeler ile tartımda kullanılan kantarlarda kalibrasyon şartı aranmayacak. Ancak konteyner tartımı yapılan kantarların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iki yılda bir yapılan periyodik muayenesi yerine her yıl muayene edilmesi şartı getirilmiş ki bu da kantarların zaman içinde artan kalibrasyon kaynaklı hata paylarının azaltılmasına yönelik olumlu bir adım” diye konuştu.

Bu uygulamanın pek çok ihracatçıyı da olumlu yönde etkileyeceğini belirten Cavit Uğur, “İhracatçılar kendi tesislerinde Bakanlığın mevzuatına uygun olarak kurdukları, işlettikleri ve periyodik muayenesini yaptırdıkları kantarlarında tartımlarını yaparak DBA Belgesi’ni düzenleyebilecekler” dedi.

“Kullanılacak kantarlarla ilgili diğer bir önemli değişiklik ise yükletenlere (ihracatçılara, taşıma işleri organizatörlerine ve temsilcilerine) hizmet aldıkları kantar operatörlerine ait tartı aletleriyle ilgili bilgileri UDH Bakanlığı bölge müdürlüklerine ve kantar hizmeti veren liman işletmelerine de bu bilgileri bağlı oldukları liman başkanlıklarına yönergeye eklenen Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yöntem-1 Kapsamında Kullanılan Tartı Aletlerinin Bildirimine İlişkin Form ile (Ek-3 form) bildirme şartı getirilmesidir” diyen Uğur, ilgili kamu birimlerinin de bu bilgileri TMKTDGM’ye bildireceğini ve idarenin de tüm bu kantar operatörlerinin listesini www.tmkt.gov.tr adresinde yayınlayacağını belirtti. Böylece kullanılan kantarların bir listesi ihtiyaç duyan yükletenlerin bilgisine de açılmış olacak.

Bu önemli değişikliğin yanı sıra yeni düzenlemeler ile ilk yayımlanan yönergedeki birçok yoruma açık bölümün de netleştirilmiş olduğunun altını çizen UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur, “Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi’ne dair birçok noktanın netleştiğini ve uygulamanın kolaylaştığını söylemek mümkün. Öncelikle DBA Belgesi’nde bulunan imzanın sorumluluğu tam anlamıyla yükletene atfediliyor. Bu olası karışıklıkları ve gereksiz kontrol adımlarını ortadan kaldıran bir madde. Bunun yanı sıra yüklenecek konteynerlerin limanlara ulaştıktan sonraki iş ve dokümantasyon akışıyla ilgili süreç sadeleştirilmiş durumda. Ayrıca ilgili belgelerin 3 yıl boyunca elektronik ortamda da arşivlenebileceğinin yönergeye eklenmesiyle çağdaş bir yaklaşım sergilenmiş” dedi. Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge’nin hazırlanması aşamasında yapılan toplantılarda iş akışlarının sade olması gerektiğinin altını çizdiklerini belirten Cavit Uğur, “Bu düzenleme ile DBA beyanının e-posta gibi farklı iletişim kanalları üzerinden gönderilebileceği gibi kolaylaştırıcı adımlar net bir şekilde ortaya konmuş oldu; bu değişiklikler de tüm paydaşlar açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır” diye konuştu.

Yönergenin yayınlanmasının ardından sıkça gündeme gelen DBA bilgisinin ve belgesinin ilgili liman ve gemi acentelerine iletilmesi sürecinde ortaya çıkan ek maliyetlerin de yeni yönergeyle azaldığına dikkat çeken UTİKAD Genel Müdürü Uğur, “Taşıyanın temsilcisi tarafından, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşıyana iletilmesi hizmetinden dolayı yükletene herhangi bir ücret rücu edilemez, ibaresi de ihracatçılar için önemli. Çünkü uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından üyelerimizin paylaştığı sorunların başında DBA bildiriminin acente tarafından taşıyana iletilmesi karşılığında konteyner başına istenen ek ücretler geliyordu. İhracatçılar da bu bedeli anlamakta zorluk çekiyordu. Yeni düzenlemeyle bunun da önüne geçilmiş oluyor” dedi.

Bunları da beğenebilirsin