Leipziger Messe, dünyanın lider endüstriyel kaplama teknolojileri fuarı PaintExpo‘yu üstleniyor

Leipziger Messe 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, FairFair GmbH şirketinden PaintExpo fuarını devraldı. 2006 yılında kurulduğundan beri PaintExpo her iki yılda bir Nisan ayında Karlsruhe fuarında gerçekleşti-rilmektedir. En son 29 ülkeden 537 katılımcının yer almasıyla ve 88 ülkeden 11.790 profesyonel ziyaretçinin gelmesiyle birlikte fuar endüstriyel kaplama te-knolojileri alanında dünyanın önde gelen fuarı olarak kendisini başarıyle geliştirdi. Bir sonraki PaintExpo fuarı 26 –29 Nisan 2022 tarihinde Karlsruhe’de düzenlenecek.

“PaintExpo bize mükemmel bir şekilde uyuyor. PaintExpo’nun kuvvetli partnerleri, dün-yanın her yerinden gelen katılımcıları, ziyaretçiler ve mevcut fuar ekibi ile işbirliği yap-maktan mutluyum. Onlar ve bizim endüstri fuarı alanında uzun yıllardan beri edin-diğimiz uzmanlıkla birlikte, PaintExpo fuarını sürekli olarak dünya genelinde lider bir platform olarak yapılandıracağız”, diyor Leipzig Messe Genel Müdürü Markus Geisen-berger.

“PaintExpo’nun şimdi Leipzig Messe portföyünde olması, kuvvetli bir işaret. Tam da bu zorlu zamanlarda portföyümüzü ve böylelikle pazardaki konumumuzu daha da kuvvetlendirme şansını kullanmak istiyoruz.”

FairFair GmbH genel müüdürü olan Jürgen Haußmann, şöyle diyor: “PaintExpo’nun şimdiden itibaren Leipzig Messe‘nin bir parçası olmasından ve böylece müşteriler için gerekli olan sürekliliğin sağlanmasından dolayı mutluyum. Uluslararası mesleki fuarları başarıyla tasarlama konusundaki kanıtlanmış yetkinliği ve mükemmel hizmet oryan-tasyonu ile Leipzig Messe PaintExpo’nun bundan sonraki gelişim adımlarını atacak. Organizasyonun başarı hikayesinin devam edeceğinden eminim.”

PaintExpo’yu 2006 yılında kuran ve dünyanın önde gelen fuarı halinde getiren Hauß-mann, danışmanlık hizmeti vermek üzere yönetim kurulunda kalıyor. Buna ek olarak, Leipziger Messe, PaintExpo ticaret fuarı ekibini ve Oberboihingen, Baden-Württemberg’deki yeri devralıyor. Leipziger Messe, etkinliğin önceki işbirliği ortakları, JOT – Journal for Surface Technology (Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH) ve PaintExpo’nun yeri olarak Karlsruhe Sergi Merkezi ile çok başarılı işbirliğine devam edecek.

Leipziger Messe bünyesinde profesyonel ve endüstriyel fuarlar bölümü Müdürü olan Gerhard Ohmacht, PaintExpo’nun gelecekteki gelişiminden sorumlu ve bu konunda yetkili olacaktır. Ağırlklı görev alanı teknik satış ve satış iletişimi olan yüksek endüstri mühendisi, endüstri ve B2B alanında uzun yıllardan beri yönetim deneyimine sahiptir. 2020 yılının mart ayından bu yana, Leipzig Fuarı şirketler grubunda endüstriyel ve pro-fesyonel fuarlardan sorumludur.
PaintExpo’nun satın alınmasına Fair Relations GmbH komisyoncu olarak eşlik etti.
Bir sonraki PaintExpo fuarı 26 –29 Nisan 2022 tarihinde Karlsruhe’de düzenlenecek.

Bunları da beğenebilirsin