Gates’in 2019 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu

0 12

Gates sorumlu küresel kurumsal vatandaşlık kavramının ana hatlarını belirleyen ikinci Yıllık Kurumsal Sürdürülebilirlik raporunu yayınladı.

Uygulamaya özel (NYSE: GTES) akışkan güç ve güç aktarımı çözümleri sunmada küresel bir lider olan Gates, 2019 yılına ait en son Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladığını duyurdu. Bu raporda şirketin sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, ürün yeniliği, sağlık ve güvenlik, topluluk yönetimi ile çeşitlilik ve katılım alanlarında devam eden çabaları ayrıntılı olarak ele alındı.

İcra Kurulu Başkanı Ivo Jurek: “Gates’in kurumsal değerlerimize bağlı kalması onun yüzyılı aşkın bir süredir faaliyet göstermesini sağlamış ve bu şekilde iyi zamanlarda genişlememize ve gelişmemize, çalkantılı dönemlerde ise azimle yolumuza devam etmemize imkan sunmuştur.” “Bugün, dünya çapında 30 ülkede faaliyet gösteren 100’den fazla Gates tesisi ile birlikte küresel kurumsal bir vatandaş olarak sorumluluğumuzu çok ciddiye alıyoruz ve kaydettiğimiz ilerlemeden gurur duyuyoruz.”

Gates’in beş temel değerine (hesap verebilirlik, iş birliği, azim, merak ve bağlılık) dayanan 2019 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumunu içermekte ve çevresel etkiyi en aza indirmek için bütünsel bir metodoloji tanımlamaktadır. Gates’in küresel ekibi, yapıları gereği daha sürdürülebilir ürünler oluşturmak için yenilikçi malzeme bilimi, ürün tasarımı ve proses mühendisliğini bir araya getirerek sürdürülebilirliğe yönelik entegre uçtan uca bir yaklaşım benimsemektedir. Ayrıca Gates, faaliyetlerinde su ve enerji tasarrufu, sera gazı emisyonları ve atıkların azaltılması ile geri dönüşüm konularına da odaklanmaktadır.

Raporda, tüm bu sürdürülebilirlik alanlarının yanı sıra diğer bazı önemli alanlardaki ölçülebilir ilerleme belgelenmektedir. Çalışan sağlığı ve güvenliği, en önemli önceliğimizdir ve Gates, son beş yılda kaydedilebilir yaralanmaları yüzde 40 oranında azaltmayı başarmıştır. Topluluk katılımı da önemli bir odak noktasıdır; bu, Gates Denver genel merkezinde yılda bir gerçekleştirilen, çalışanların imkanları az olan çocuklara bisiklet yaptıkları ve bağışladıkları BuildORama bisiklet yapımı etkinliği gibi programları içermektedir.

Ek olarak raporda, Gates Industrial Corporation Vakfı aracılığıyla gerçekleştirilen yardım amaçlı çalışmaların ve 150’den fazla benzersiz kar amacı gütmeyen kuruluşa yapılan bağışların beyanı ile iş gücünde çeşitliliği ve katılımı desteklemek üzere sürdürülen çalışmalarda kaydedilen somut ilerleme sağlanmaktadır. Gates, 2020 yılının başından bu yana küresel yönetim kurulunda yüzde 38 kadın temsiline sahiptir.

Gates 2019 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nun tamamını, investors.gates.com/Sustainability/Sustainability-Report adresinden görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz.

Bunları da beğenebilirsin
yorum Yap