Aksaray’da Yeni Atık Yönetimi Merkezi Açıldı

Daimler AG yönetimi tarafından tanımlanan çevre ilkeleri kapsamında faaliyetlerini sürdüren Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’ndaki atık sistemini tamamen yenileyerek Yeni Atık Yönetim Merkezi’ni açtı. Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karahancı, Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüsnü Yıldız ve Mercedes-Benz Türk Kamyon Direktörü Prof. Dr. Frank Lehmann’ın katılımlarıyla açılan yeni merkez 370.000 Euro’luk bir yatırım ile oluşturuldu. Sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir üretim felsefesi ile üretimin her adımında çevre korumaya büyük önem veren, buna göre proses adımlarını şekillendiren ve teknolojiyi seçen Mercedes-Benz Türk’ün atık yönetim sistemlerine yapılan yatırımların toplam maliyeti, Aksaray Kamyon Fabrikası Yeni Atık Yönetim Merkezi projesi ile birlikte 700.000 Euro’nun üzerine çıktı.

Üretim faaliyetlerden kaynaklanabilecek olumsuz çevresel etkileri ve atık oluşumunu kaynağında kontrol altına alarak azaltan kapsamlı önlemlerle alanında bir örnek olan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlayan faaliyetlerine devam ediyor. Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretim aşamasında oluşan tüm atıklar, oluştukları noktalarda “tehlikeli”  ve “tehlikesiz” olmak üzere iki ana gruba ayrılarak, yasal mevzuata uygun taşıma araçlarıyla Yeni Atık Yönetim Merkezi’nde toplanıyor. Bu yöntemle atıkların fabrika içinde taşınması kolaylaştırılırken merkezi atık mahallinde de daha fazla yer kazanmak mümkün oluyor. Atıkların ayrı toplanması için geliştirilen yeni pres konteynerler, iş adımlarını azaltarak hem ergonomi hem de iş yükü açısından çalışanlar lehine kolaylıklar sağladı. Yeni pres konteynerler sayesinde bertaraf nakliye sayısı % 70 oranında düşürülerek önemli oranda CO2 tasarrufu sağlandı. Atık sahasında uygulamaya alınan yeni yöntemlerden biri de boya çamuru biriktirmede kullanılan tank konteynerleri oldu. Bu uygulama sayesinde boya çamurlarının daha kolay depolanması ve bertaraf işlemini yapan firmaya daha güvenli nakli sağlandı.

Çevresel ve ekonomik kazanımlar sağlandı

Su ve toprakta oluşabilecek kirliliği önleyen, kimyasal reaksiyonların neden olduğu olumsuz etkileri ortadan kaldıran proseslerin uygulandığı Yeni Atık Yönetim Merkezi önemli çevresel ve ekonomik sonuçlar getirdi:

 • Atık sahasında yer tasarrufu sağlandı,
 • prosesler optimize edildi,
 • çalışanlara daha ergonomik ve uygun çalışma ortamı hazırlandı,
 • yeni pres konteynerler sayesinde nakliye sayısı azaltılarak maddi ve çevresel kazanç sağlandı,
 • nakliye sayısının azalmasıyla CO2 salınımı aylık bazda % 70 oranında azaldı,
 • riskler azaldı,

ve çalışanların çevre bilinci arttı.

Atık yönetimi ve enerji yönetiminden oluşan Çevre Yönetimi Sistemi kapsamında ise Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 2015 ile 2016 yılları içinde tüm aydınlatma sistemi yenilendi, ısı yalıtımı güçlendirildi, imalat ve fabrika tesislerinde ekipmanlar optimize edilip yenilenerek verimlilik artırıldı. Yenileme ve güçlendirme çalışmaları sonucunda CO2 salınımı 2014 yılında 1620 ton, 2015 yılında ise 563 ton azaldı. 2016 yılında ise 800 tonun üzerinde bir düşüş bekleniyor.

Yeni Kimyasal Ambarı’na ayrıca 1,5 Milyon Euro’luk yatırım

Yeni Atık Yönetim Merkezi yanında ayrıca 2014-2016 yılları arasında 1,5 Milyon Euro’luk yatırım yapılarak Yeni Kimyasal Ambarı kuruldu. Tüm kimyasalların (boyalar, yağlar, tiner gibi malzemelerin)  kapalı alanda korunduğu, 536 metrekare alan üzerine kurulu Yeni Kimyasal Ambarı ile yasal mevzuata uygun havalandırma, ısıtma, soğutma sistemleri, patlamaya karşı koruma ve zemin sızdırmazlığı donanımlarına sahip depolar oluşturuldu.

İş sağlığı ve güvenliğine verilen önemin bilinci ile yangına dayanımlı duvar ve kapılar, yangın söndürme, yangın algılama sistemlerine ek olarak patlamadan korunma sağlamak için depoya LEL LowerExplosionLimit, yani alt patlama sınırı dedektörü sistemi takıldı. Ayrıca depo içerisindeki tüm elektriksel ekipmanlar patlamaya karşı korumalı olarak seçildi. Çevre standartlarına uygun biçimde kimyasal malzeme deposu için kör rögar, iletken ve sızdırmaz epoksi zemin uygulaması yapıldı. Hava kaynaklı soğutma ünitesi yerine su kaynaklı soğutma ünitesi kullanıldı ve odalar arası yönlendirilebilir havalandırma sistemi sayesinde ilk yatırım maliyetlerinden ve işletme maliyetlerinden tasarruf sağlandı.

Çevre eğitimleri geniş kapsamlı devam ediyor

Mercedes-Benz Türk’ün tüm üretim tesislerinde uygulanan Çevre Yönetim Sistemi kapsamında Aksaray Kamyon Fabrikası Atık Yönetim Merkezi çalışanlarına “Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetimi ile Atık Sahasının İşletilmesi” başlıklı saha uygulamalı eğitimler verildi. Bunun yanı sıra 2015 ve 2016 yıllarında, fabrikada çalışma yapan taşeron firma çalışanları dâhil olmak üzere, toplam 2.800 çalışana çevre bilgilendirme eğitimi verildi.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası Çevre Yönetim Tarihçesi

 • Aksaray Kamyon Fabrikası kurulduğu günden bugüne çevre faaliyetlerini sürdürdü, çalışmalarını 2004 yılında ISO 14001 sertifikası ile taçlandırdı. Bu tarihten sonra da günümüze kadar yapılan tüm sertifika yenileme denetlemelerini başarıyla tamamladı.
 • 1986 yılında fabrika kuruluşundan itibaren bünyesinde bulundurduğu atıksu arıtma tesisi 2004 yılında 720.000 Avro yatırımla modernize edildi.
 • 2007 yılında Mercedes-Benz Türk’ün kuruluşunun 40.yılı anısına 5.000 ağaç dikilerek Aksaray ili içerisinde bir hatıra ormanı oluşturuldu.
 • 2009 yılında araç fonksiyon test standı kurularak yol test süresi kısaltıldı, yakıt ve emisyon minimizasyonu sağlandı. Ayrıca kamyon testi esnasında harcanan elektriğin bir kısmı geri kazanıldı.
 • Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 2010 yılında aldığı Çevre Yönetim Sertifikası ISO 14001 belgesi, 2013 yılında yenilendi. Sertifika 2016 yılında, merkezi Almanya’nın Frankfurt şehrinde bulunan sertifikalandırma ve kalite yönetim kuruluşu DQS tarafından gerçekleştirilen tetkikler sonucu bir kez daha yenilendi.
 • 2010 yılında “Tehlikeli Madde Yönetimi” yönetmeliği çerçevesinde tüm Daimler fabrikaları ile birlikte sigmaDX Tehlikeli Madde Yönetimi yazılımı kullanılmaya başlandı.
 • Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası Daimler’in dünya çapındaki yarışmasında “Aksaray Kamyon Fabrikası’nda Çevre Koruyucu Faaliyetler” projesiyle 3.lük Çevre Ödülüne layık görüldü. Proje sorumluları 12 ülke ve 35 lokasyonda yapılan 74 farklı proje arasında öne geçerek 24 Ekim 2013 tarihinde Stuttgart’ta düzenlenen Çevresel Liderlik Ödülleri (ELA) töreninde ödülü kabul ettiler. Bu projenin devreye alınmasıyla birlikte Aksaray Kamyon Fabrikası’nda elektrik enerjisi kullanımında % 12, kullanım suyu kullanımında % 85, yakıt kullanımında % 85 ve VOC emisyonlarında % 10 düşüş sağlanmış ve toplamda CO2 salınımı yıllık 624.000 ton azaltıldı.
 • 2013 yılında «Geleceğin İçin Bir Fidan Dik» projesi ile 12.000’e yakın fidan yetiştirilerek Aksaray Kamyon Fabrikası çalışanları ve aileleri tarafından doğaya kazandırıldı.
 • 2011 ve 2014 yıllarında sırasıyla astar sonkat boyahanesi ve yeni sonkat boyahanesi devreye alınarak VOC emisyonlarının % 70’e varan oranlarda azaltılması sağlandı.
 • 2015 yılında yaklaşık 3 km uzunluğunda endüstriyel ve evsel yeraltı kanalı olası toprak ve yeraltı kirliliğinin önüne geçmek adına robot kameralar yardımıyla görüntülendi ve ihtiyaç görülen yerler yeni teknoloji sistemler ile yenilendi. Bu çalışma için yaklaşık 200.000 Avro yatırım yapıldı.
 • Çalışanların ve ailelerinin süründürülebilir üretim ve çevre koruma konusunda farkındalığını arttırmak amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde etkinlikler düzenleyen Mercedes-Benz Türk, 2015 yılında Aksaray Kamyon Fabrikası gösterimi düzenledi.
Bunları da beğenebilirsin