Goodyear Ticari İş Birimi Etiketi

Goodyear Ticari İş Birimi

Goodyear’dan Sürdürülebilirlik Gerçeği Anketi

GOODYEAR’DAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GERÇEĞİ ANKETİ 2019 Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ulaşım sektörünün sera gazı emisyon oranının1990 yılına göre %90 azaltılması ve VECTO tarafından ölçülen yeni ağır vasıtaların karbon emisyonlarının…