EKOL 2022 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUNU YAYINLADI!

 Sürdürülebilirlik çalışmalarını “Dünyanın en iyisi değil, Dünya için en iyisi olma” çatı stratejisinde yürüten Ekol Lojistik, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Çevre, sosyal ve yönetişim (ESG) yaklaşımıyla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları, küresel trendler ve sürdürülebilirlik ekseninde artan müşteri talepleriyle uyumlu bir çerçevede hazırlanan Ekol 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda çevreden finansal göstergelere, AR-GE’den insan kaynaklarına farklı alanlarda gerçekleştirilen projelerle ilgili ayrıntılı bilgiler yer aldı.

EKOL 2022 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUNU YAYINLADI!

 

2022 YILINDA LOTUS’DA BİN 470 HANENİN TÜKETİMİNE EŞDEĞER ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLDİ

Yaşanan küresel olayların lojistik sektöründe olumsuz etkiler yaratsa da bazı fırsatları beraberinde getirdiğini ve müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye devam ettiklerini ifade eden Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

”Sunduğumuz yeşil çözümler küresel karbon ayak izimizi azaltmada pozitif etki yaratıyor. Özellikle intermodal taşımacılık ve rota optimizasyonu çalışmaları hem kaynak verimliliği hem de kurumsal karbon ayak izi başta olmak üzere çevresel etkilerimizi azaltmada büyük katkı sağlıyor. İntermodal taşımacılık ile son 10 yılda 438 bin ton eşdeğer CO2’nin atmosfere salımına engel olduk. Her ay yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğünde ormanı kurtaracak ve Dünya’nın etrafında 350 tur atılmasında kullanılabilecek kadar fosil yakıtın tüketilmesini önlüyoruz. Çevresel etkilerimizi ölçmek ve yönetmek adına 2012’den bu yana kurumsal ayak izimizi uluslararası standartlara uygun şekilde hesaplıyoruz. Bu sayede etkilerini ölçtüğümüz enerji tüketimi, atık yönetimi, sarf malzemesi tüketimi, çalışan araçları ve servisleri gibi birçok sera gazı emisyon kaynaklarımızın etkilerini en aza indirmek için departmanlarımızla farklı projeler geliştiriyoruz.

Ekol’ün tesislerinde kullandığı elektrik enerjisini karbonsuzlaştırmak ve elektrik enerjisi kaynaklı emisyonlarını azaltmak için Lotus tesisinde 2022 Haziran ayında hayata geçirilen çatı güneş enerjisi yatırımıyla sadece yedi ayda bin 470 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer enerji ürettik. Buna benzer projelerimizi hızlı ve sistematik bir şekilde yaygınlaştırmak temel hedefimiz” dedi.

KURUMSALLAŞMA YOLCULUĞUMUZDA OKUL OLACAĞIZ

Ekol’ün hizmetleri ve geniş faaliyet alanlarıyla toplum üzerinde yarattıkları etkinin farkında olduklarını belirten Musul, “Bu nedenle çalışanlarımızla sınırlı kalmayarak toplumun geleceğine olumlu katkı sağlamak adına projeler geliştiriyoruz. Burs desteğinden üniversite iş birliklerine, hayvan sevgisinden doğal afetlerle mücadeleye geniş bir yelpazede ele alınan projelerde gerek Ekol gönüllüleri gerekse de STK’larla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Kar odaklı değil, amaç odaklı çalışmak isteyen genç yeteneklerin değer üretimimize katkısı, ortak varlık olan bilginin üretilmesi, paylaşılması, kullanılması ve toplumun gücünün artmasına katkı sağlamak için Ekol Vakfı olarak Ekol Akademi’yi kurduk. Toplumsal cinsiyet eşitliğini şirket politikası olarak benimsiyor, tır şoförü olmak isteyen kadınlara istihdam sağlıyoruz, kadın şoförlerle filolarımızı genişletiyoruz. Yönetişim modelimizde ‘Ayna İcra Kurulu” yapısı ile karar verme süreçlerimizi, kapsayıcılık ve çeşitlilik yaklaşımıyla devam ettiriyor, kurumsallaşma yolculuğumuzu, okul (Ekol) olmayı hak edecek şekilde sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul

İklim krizi ile mücadele ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyum kapsamında tüm operasyonel ve değer zinciri emisyonlarını haritalandırdıklarını vurgulayan Kurumsal Sürdürülebilirlik& ESG Direktörü Enise Ademoğlu Matbay ise, “Karbon emisyonlarımızı 2030 yılına kadar 2020 baz yılına göre yüzde 55, Avrupa’da taşımacılık yapan araçlarımızın yarattığı toplam emisyonlarımızı ise yüzde 75 oranında azaltarak 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyoruz. 2022 yılında, tüm birimlerimizin etkin katılımıyla kurduğumuz komite yapısıyla, sürdürülebilirlik yönetişimini güçlendirerek çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) bakış açısıyla projelerimize devam ediyoruz.” dedi.

 

Bunları da beğenebilirsin